Звіт за четвертий квартал 2016 р.

Файли підсумкового звіту за 2016 р. філії НТКУ “Миколаївська регіональна дирекція”:

Баланс (Форма №1)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Форма №2)

Звіт про результати фінансової діяльності (форма 9д, 9м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м)

Звіт про рух необоротних активів (форма №5)

Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування (форма № 6)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д , №7м)